-[PENSION21]-
 
Untitled Document
예약안내 교통안내 board 실시간예약
 
 
Untitled Document
작성일 : 19-04-25 03:15
[골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20
 글쓴이 : 이민석
조회 : 122  
<div style="text-align:center;"><img alt="cristiano-ronaldo-lionel-messi-gareth-bale-2018-19_6oa1zwhjtndr1aqa3hq89vmfx.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/bd0f5c8824bb4f7c956349c6a8597bd2.jpg" data-file-srl="1709439426" title=""><br id="pi__237464060" class="pi__237464060"><br><br></div><div style="text-align:center;"><b><span style="font-size:18px;">메시, 호날두 그리고 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구선수 20명입니다.</span></b></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><b>골닷컴은 전 세계에서 뛰는 선수 중 가장 많은 수입을 올린 선수를 살펴봅니다.</b></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">'France Football'은 세계에서 한 해의 가장 많은 수입을 올린 축구 선수 명단을 발표하였으며, 바르셀로나 공격수 리오넬 메시는 여전히 경기에서 최고의 수입을 올리는 스타입니다.</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">비록 그는 2015년 이후 발롱도르를 수상하지 못했지만 2016년과 2017년에 수상했던 크리스티아누 호날두보다 더 많은 수입을 올린 반면, 2018년 수상자 루카 모드리치는 상위 20위안에 들지 못했습니다.</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">실제로 크로아티아 미드필더의 레알 마드리드 팀 동료인 가레스 베일, 토니 크로스, 세르히오 라모스 모두 그를 제치고 리스트에 올랐습니다.</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">골닷컴은 상위 20명의 연봉, 보너스, 광고 수익을 포함한 총 수입을 살펴봅니다.</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="sergio-ramos-real-madrid-2018-19_1b0k2q6tkui451a27w48ho444h.png [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/42cbdd3637b134afa836aa189441eacf.png" data-file-srl="1709449046" title=""><br><br><strong><span style="font-size:14px;">#</span><span style="font-size:14px;">20 </span><span style="font-size:14px;">세르히오 라모스 </span><span style="font-size:14px;">(</span><span style="font-size:14px;">스페인</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">수비수</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">33</span><span style="font-size:14px;">살</span><span style="font-size:14px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 레알 마드리드 (스페인)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">23m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">293</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="paul-pogba-manchester-united-2018-19_11z75g8snm78y1hkj4wot08y6t.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/c41775e5edfc8ac12a98260a9e77c987.jpg" data-file-srl="1709456456" title=""><br><br><strong><span style="font-size:14px;">#</span><span style="font-size:14px;">19 </span><span style="font-size:14px;">폴 포그바 </span><span style="font-size:14px;">(</span><span style="font-size:14px;">프랑스</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">미드필더</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">26</span><span style="font-size:14px;">살</span><span style="font-size:14px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 맨체스터 유나이티드 (잉글랜드)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">23.3m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">297</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="hulk-shanghai-sipg_xh26tc6odpuo1f32zfq6k6fd6.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/99b983892094b5c6d2fc3736e15da7d1.jpg" data-file-srl="1709460709" title=""><br><br><strong><span style="font-size:14px;">#</span><span style="font-size:14px;">18 </span><span style="font-size:14px;">헐크 </span><span style="font-size:14px;">(</span><span style="font-size:14px;">브라질</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">공격수</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">32</span><span style="font-size:14px;">살</span><span style="font-size:14px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 상하이 SIPG (중국)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">23.4m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">298</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="kevin-de-bruyne-manchester-city-2018-19_15mthvft8nunm1bdk381jfdbef.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/b55e430c7347322ef8bf41cb77713656.jpg" data-file-srl="1709462889" title=""><br><br><strong><span style="font-size:14px;">#</span><span style="font-size:14px;">17 </span><span style="font-size:14px;">케빈 데 브라이너 </span><span style="font-size:14px;">(</span><span style="font-size:14px;">벨기에</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">미드필더</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">27</span><span style="font-size:14px;">살</span><span style="font-size:14px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 맨체스터 시티 (잉글랜드)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">23.5m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">299</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="sergio-aguero-manchester-city-2018-19_12bm02cn1h0ep10ljmpcv93c1n.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/27699a870eaf3ee6f2bbfa44fe02ff18.jpg" data-file-srl="1709464818" title=""><br><br><strong><span style="font-size:14px;">#</span><span style="font-size:14px;">16 </span><span style="font-size:14px;">세르히오 아게로 </span><span style="font-size:14px;">(</span><span style="font-size:14px;">아르헨티나</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">공격수</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">30</span><span style="font-size:14px;">살</span><span style="font-size:14px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 맨체스터 시티 (잉글랜드)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">24.3m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">309</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="oscar-shanghai-sipg_1lw78msn35d9v1kf705cnmsgqu.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/a79ce89ecb1025c515f72cdebfb33c53.jpg" data-file-srl="1709468857" title=""><br><br></div><div style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:16px;">#</span><span style="font-size:16px;">15 </span><span style="font-size:16px;">오스카 </span><span style="font-size:16px;">(</span><span style="font-size:16px;">브라질</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">미드필더</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">27</span><span style="font-size:16px;">살</span><span style="font-size:16px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 상하이 SIPG (중국)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">24.3m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">309</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="kylian-mbappe-toulouse-psg-ligue-1-31032019_1re9otjra4k9710tbiomlguhjr.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/99b983892094b5c6d2fc3736e15da7d1_1.jpg" data-file-srl="1709471222" title=""><br><br><strong><span style="font-size:16px;">#</span><span style="font-size:16px;">14 </span><span style="font-size:16px;">킬리안 음바페 </span><span style="font-size:16px;">(</span><span style="font-size:16px;">프랑스</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">공격수</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">20</span><span style="font-size:16px;">살</span><span style="font-size:16px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 파리 생제르망 (프랑스)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">25m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">318</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="mesut-ozil-arsenal-2018-19_wpmz7ndyzo0c1syu9t2bwybep.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/38ab319d5d9eef111759bf4e0845c998.jpg" data-file-srl="1709473630" title=""><br><br><strong><span style="font-size:16px;">#</span><span style="font-size:16px;">13 </span><span style="font-size:16px;">메수트 외질 </span><span style="font-size:16px;">(</span><span style="font-size:16px;">독일</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">미드필더</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">30</span><span style="font-size:16px;">살</span><span style="font-size:16px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 아스날 (잉글랜드)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">25.8m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">328</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="toni-kroos-real-madrid-2018-19_ip8znq7mz4fh1ndfanavdzhuk.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/88a86594a3c9111a9bd7b5d06965a4b9.jpg" data-file-srl="1709476419" title=""><br><br><strong><span style="font-size:16px;">#</span><span style="font-size:16px;">12 </span><span style="font-size:16px;">토니 크로스 </span><span style="font-size:16px;">(</span><span style="font-size:16px;">독일</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">미드필더</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">29</span><span style="font-size:16px;">살</span><span style="font-size:16px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 레알 마드리드 (스페인)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">26.3m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">335</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="gerard-pique-barcelona-2018-19_1nhfcokzm5xnt14jzm4v196dgf.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/7061ab7c154fe524ffbb9f4f87550ce7.jpg" data-file-srl="1709478336" title=""><br><br><strong><span style="font-size:14px;">#</span><span style="font-size:14px;">11 </span><span style="font-size:14px;">헤라르드 피케 </span><span style="font-size:14px;">(</span><span style="font-size:14px;">스페인</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">수비수</span><span style="font-size:14px;">, </span><span style="font-size:14px;">32</span><span style="font-size:14px;">살</span><span style="font-size:14px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 바르셀로나 (스페인)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">27m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">344</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="luis-suarez-barcelona-2018-19_cm2pkaf1176tzhrba4i6vtv8.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/77ff021956b50efabc79af69fcebd1fc.jpg" data-file-srl="1709481003" title=""><br><br><strong><span style="font-size:16px;">#</span><span style="font-size:16px;">10 </span><span style="font-size:16px;">루이스 수아레즈 </span><span style="font-size:16px;">(</span><span style="font-size:16px;">우루과이</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">공격수</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">32</span><span style="font-size:16px;">살</span><span style="font-size:16px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 바르셀로나 (스페인)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">28m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">356</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="ezequiel-lavezzi-hebei-china-fortune_1se96gfyp60gj10khwnwqgv1h9.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/1362df5f7f2976751cdc120cd318fcc5.jpg" data-file-srl="1709483119" title=""><br><br><strong><span style="font-size:16px;">#</span><span style="font-size:16px;">9 </span><span style="font-size:16px;">에세키엘 라베치 </span><span style="font-size:16px;">(</span><span style="font-size:16px;">아르헨티나</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">공격수</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">33</span><span style="font-size:16px;">살</span><span style="font-size:16px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 허베이 CFFC (중국)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">28.3 (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">360</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="philippe-coutinho-barcelona-2019_1oo8xg8h5hv621ux9tpe8pncm3.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/dbb82a2782c1c6191b46126685f8d8e4.jpg" data-file-srl="1709491166" title=""><br><br><strong><span style="font-size:16px;">#</span><span style="font-size:16px;">8 </span><span style="font-size:16px;">필리페 쿠티뉴 </span><span style="font-size:16px;">(</span><span style="font-size:16px;">브라질</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">미드필더</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">26</span><span style="font-size:16px;">살</span><span style="font-size:16px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 바르셀로나 (스페인)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">30m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">382</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="alexis-sanchez-manchester-united-2018-19_k5qwh65a3mln17j4d6gndouoq.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/ebc36f622c18f4054e4b1a4417f2d1ce.jpg" data-file-srl="1709495232" title=""><br><br><strong><span style="font-size:18px;">#</span><span style="font-size:18px;">7 </span><span style="font-size:18px;">알렉시스 산체스 </span><span style="font-size:18px;">(</span><span style="font-size:18px;">칠레</span><span style="font-size:18px;">, </span><span style="font-size:18px;">공격수</span><span style="font-size:18px;">, </span><span style="font-size:18px;">30</span><span style="font-size:18px;">살</span><span style="font-size:18px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 맨체스터 유나이티드 (잉글랜드)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">30.7m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">391</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="andres-iniesta-vissel-kobe_13fqjt72oc6bk1d39h9x0r5996.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/99b983892094b5c6d2fc3736e15da7d1_2.jpg" data-file-srl="1709498590" title=""><br><br><strong><span style="font-size:16px;">#</span><span style="font-size:16px;">6 </span><span style="font-size:16px;">안드레스 이니에스타 </span><span style="font-size:16px;">(</span><span style="font-size:16px;">스페인</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">미드필더</span><span style="font-size:16px;">, </span><span style="font-size:16px;">34</span><span style="font-size:16px;">살</span><span style="font-size:16px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 비셀 고베 (일본)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">33m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">420</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="gareth-bale-real-madrid-2018-19_1ml9r35pbvxdl1afy24dno33wo.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/e34c9d934a1d8935af261058a409c0a2.jpg" data-file-srl="1709501230" title=""><br><br><strong><span style="font-size:18px;">#</span><span style="font-size:18px;">5 </span><span style="font-size:18px;">가레스 베일 </span><span style="font-size:18px;">(</span><span style="font-size:18px;">웨일스</span><span style="font-size:18px;">, </span><span style="font-size:18px;">공격수</span><span style="font-size:18px;">, </span><span style="font-size:18px;">29</span><span style="font-size:18px;">살</span><span style="font-size:18px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 레알 마드리드 (스페인)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">40.2m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">512</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="antoine-griezmann-atletico-madrid_1pcrwjsj8co1016iwxvyrbu69f.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/87dcac87b9a0183700e291e6b578b500.jpg" data-file-srl="1709503443" title=""><br><br><strong><span style="font-size:18px;">#</span><span style="font-size:18px;">4 </span><span style="font-size:18px;">앙트완 그리즈만 </span><span style="font-size:18px;">(</span><span style="font-size:18px;">프랑스</span><span style="font-size:18px;">, </span><span style="font-size:18px;">공격수</span><span style="font-size:18px;">, </span><span style="font-size:18px;">28</span><span style="font-size:18px;">살</span><span style="font-size:18px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 아틀레티코 마드리드 (스페인)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">44m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">560</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="neymar-psg-paris-saint-germain-2018-19_gmakk5891n9c19udcwofmrsgc.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/5891a81c2a6a0bb30cce9e476d9d97eb.jpg" data-file-srl="1709505644" title=""><br><br><strong><span style="font-size:24px;">#</span><span style="font-size:24px;">3 </span><span style="font-size:24px;">네이마르 </span><span style="font-size:24px;">(</span><span style="font-size:24px;">브라질</span><span style="font-size:24px;">, </span><span style="font-size:24px;">공격수</span><span style="font-size:24px;">, </span><span style="font-size:24px;">27</span><span style="font-size:24px;">살</span><span style="font-size:24px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 파리 생제르망 (프랑스)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">91.5m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">1165</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="cristiano-ronaldo-juventus-atletico-madrid-120319_1oa036gms96vv1bhu59q4xll8f.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/8391799c5d76df71002536ca27a170dc.jpg" data-file-srl="1709508038" title=""><br><br><strong><span style="font-size:24px;">#</span><span style="font-size:24px;">2 </span><span style="font-size:24px;">크리스티아누 호날두 </span><span style="font-size:24px;">(</span><span style="font-size:24px;">포르투갈</span><span style="font-size:24px;">, </span><span style="font-size:24px;">공격수</span><span style="font-size:24px;">, </span><span style="font-size:24px;">34</span><span style="font-size:24px;">살</span><span style="font-size:24px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 유벤투스 (이탈리아)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">113m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">1439</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><img alt="lionel-messi-barcelona-2018-19_zc8ktu3mi0qa15h8av4rqs4z9.jpg [골닷컴] 전 세계에서 가장 많은 수입을 올리는 축구 선수 Top 20" src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190402/340354/141470996/1709439406/99b983892094b5c6d2fc3736e15da7d1_3.jpg" data-file-srl="1709510729" title=""><br><br><strong><span style="font-size:24px;">#</span><span style="font-size:24px;">1 </span><span style="font-size:24px;">리오넬 메시 </span><span style="font-size:24px;">(</span><span style="font-size:24px;">아르헨티나</span><span style="font-size:24px;">, </span><span style="font-size:24px;">공격수</span><span style="font-size:24px;">, </span><span style="font-size:24px;">31</span><span style="font-size:24px;">살</span><span style="font-size:24px;">)</span></strong></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">클럽 : 바르셀로나 (스페인)</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><u><span style="font-size:16px;">총 수입 </span><span style="font-size:16px;">: </span><span style="font-size:16px;">€</span><span style="font-size:16px;">130m (</span><span style="font-size:16px;">약 </span><span style="font-size:16px;">1656</span><span style="font-size:16px;">억</span><span style="font-size:16px;">)</span></u></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><b>요약 :</b></div><div style="text-align:center;"><b><br></b></div><div style="text-align:center;"><b>연봉 + 보너스 + 광고 수익</b></div><div style="text-align:center;"><b><br></b></div><div style="text-align:center;"><b>1년간의 수입</b></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">출처 :?<a href="https://www.goal.com/en/lists/messi-ronaldo-and-the-20-highest-paid-football-players-in/1pqcdhjlor4zm1sazu93wofrnp#1iys60sfq6fyn15l9si0k3lvzr">https://www.goal.com/en/lists/messi-ronaldo-and-the-20-highest-paid-football-players-in/1pqcdhjlor4zm1sazu93wofrnp#1iys60sfq6fyn15l9si0k3lvzr</a></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">추천은 저에게 큰 힘이됩니다.</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;">항상 감사드립니다.</div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div><div style="text-align:center;"><br></div>  <div style="float: left; height: 1px overflow: hidden;"><br><br>
<div class="sound_only display-none wfsr ui-helper-hidden" style="position: absolute; left: -9999px; top: -9999px">
<a href="https://glory201.creatorlink.net">사송 더샵 데시앙</a>
<a href="https://glory202.creatorlink.net">사송 더샵 데시앙</a>
<a href="https://glory203.creatorlink.net">광명역 금호어울림</a>
<a href="https://glory204.creatorlink.net">광명역 금호어울림</a>
<a href="https://glory205.creatorlink.net">인천테크노밸리U1</a>
<a href="https://glory206.creatorlink.net">인천테크노밸리U1</a>
<a href="https://glory207.creatorlink.net">인천테크노밸리</a>
<a href="https://glory208.creatorlink.net">인천테크노밸리</a>
<a href="https://glory209.creatorlink.net">동탄역 삼정그린코아</a>
<a href="https://glory210.creatorlink.net">동탄 삼정그린코아</a>
<a href="https://glory211.creatorlink.net">다산 판테온스퀘어</a>
<a href="https://glory212.creatorlink.net">다산 판테온스퀘어</a>
<a href="https://glory213.creatorlink.net">부산 송도 힐스테이트</a>
<a href="https://glory214.creatorlink.net">부산 송도 힐스테이트</a>
<a href="https://glory215.creatorlink.net">새절역 프리미엘 금호어울림</a>
<a href="https://glory215.creatorlink.net">새절역 금호어울림</a>
<a href="https://glory216.creatorlink.net">새절역 프리미엘 금호어울림</a>
<a href="https://glory216.creatorlink.net">새절역 금호어울림</a>
<a href="https://glory217.creatorlink.net">다산 대림지식산업센터</a>
<a href="https://glory218.creatorlink.net">다산 대림지식산업센터</a>
<a href="https://glory219.creatorlink.net">이편한세상시티 과천</a>
<a href="https://glory220.creatorlink.net">이편한세상시티 과천</a>
<a href="https://glory221.creatorlink.net">신동백 두산위브더제니스</a>
<a href="https://glory222.creatorlink.net">신동백 두산위브더제니스</a>
<a href="https://glory223.creatorlink.net">서면역 트루엘</a>
<a href="https://glory224.creatorlink.net">서면역 트루엘</a>
<a href="https://glory225.creatorlink.net">대공원 협성휴포레</a>
<a href="https://glory226.creatorlink.net">대공원 협성휴포레</a>
<a href="https://glory227.creatorlink.net">수영강변동원로얄듀크</a>
<a href="https://glory228.creatorlink.net">수영강변동원로얄듀크</a>
<a href="https://glory229.creatorlink.net">센텀리버뷰 동원</a>
<a href="https://glory230.creatorlink.net">센텀리버뷰 동원</a>
<a href="https://glory231.creatorlink.net">사하역 비스타동원</a>
<a href="https://glory232.creatorlink.net">사하역 비스타동원</a>
<a href="https://glory233.creatorlink.net">광안 에일린의뜰</a>
<a href="https://glory234.creatorlink.net">광안 에일린의뜰</a>
<a href="https://glory235.creatorlink.net">양산 덕계 두산위브</a>
<a href="https://glory236.creatorlink.net">양산 덕계 두산위브</a>
<a href="https://glory237.creatorlink.net">양산 센트럴파크</a>
<a href="https://glory238.creatorlink.net">양산 센트럴파크</a>
<a href="https://glory239.creatorlink.net">서면 가야누리애</a>
<a href="https://glory240.creatorlink.net">서면 가야누리애</a>
<a href="https://glory241.creatorlink.net">서면 스윗팰리스</a>
<a href="https://glory242.creatorlink.net">서면 스윗팰리스</a>
<a href="https://glory243.creatorlink.net">온천장역삼정그린코아더시티</a>
<a href="https://glory244.creatorlink.net">온천장역삼정그린코아더시티</a>
<a href="https://glory245.creatorlink.net">양산 석계 푸르지오</a>
<a href="https://glory246.creatorlink.net">양산 석계 푸르지오</a>
<a href="https://glory247.creatorlink.net">초량 베스티움</a>
<a href="https://glory248.creatorlink.net">초량 베스티움</a>
<a href="https://glory249.creatorlink.net">해운대 영무파라드</a>
<a href="https://glory250.creatorlink.net">해운대 영무파라드</a>
<a href="https://glory251.creatorlink.net">동두천 센트레빌</a>
<a href="https://glory252.creatorlink.net">동두천 센트레빌</a>
<a href="https://glory253.creatorlink.net">안양 호계 두산위브</a>
<a href="https://glory254.creatorlink.net">안양 호계 두산위브</a>
<a href="https://glory255.creatorlink.net">안양 두산위브</a>
<a href="https://glory256.creatorlink.net">안양 두산위브</a>
<a href="https://glory257.creatorlink.net">청주 코아루 휴티스</a>
<a href="https://glory258.creatorlink.net">청주 코아루 휴티스</a>
<a href="https://glory259.creatorlink.net">대구대명골안리슈빌</a>
<a href="https://glory260.creatorlink.net">대구대명골안리슈빌</a>
<a href="https://glory261.creatorlink.net">대전 도안 아이파크시티</a>
<a href="https://glory262.creatorlink.net">대전 도안 아이파크시티</a>
<a href="https://glory263.creatorlink.net">운정 서희스타힐스</a>
<a href="https://glory264.creatorlink.net">운정 서희스타힐스</a>
<a href="https://glory265.creatorlink.net">신천화성파크드림</a>
<a href="https://glory266.creatorlink.net">신천화성파크드림</a>
<a href="https://glory267.creatorlink.net">원주 이지더원</a>
<a href="https://glory268.creatorlink.net">원주 이지더원</a>
<a href="https://glory269.creatorlink.net">김해 삼계 서희스타힐스</a>
<a href="https://glory269.creatorlink.net">삼계 서희스타힐스</a>
<a href="https://glory270.creatorlink.net">김해 삼계 서희스타힐스</a>
<a href="https://glory270.creatorlink.net">삼계 서희스타힐스</a>
<a href="https://glory271.creatorlink.net">경주 센트럴 푸르지오</a>
<a href="https://glory272.creatorlink.net">경주 센트럴 푸르지오</a>
<a href="https://glory273.creatorlink.net">언양 동문굿모닝힐</a>
<a href="https://glory274.creatorlink.net">언양 동문굿모닝힐</a>
<a href="https://glory275.creatorlink.net">경산 하양 우미린</a>
<a href="https://glory276.creatorlink.net">경산 하양 우미린</a>
<a href="https://glory277.creatorlink.net">해운대 오션프라임</a>
<a href="https://glory278.creatorlink.net">해운대 오션프라임</a>
<a href="https://glory279.creatorlink.net">명륜 힐스테이트 2차</a>
<a href="https://glory280.creatorlink.net">명륜 힐스테이트 2차</a>
<a href="https://glory281.creatorlink.net">영주 가흥 더리브 스위트엠</a>
<a href="https://glory282.creatorlink.net">영주 가흥 더리브 스위트엠</a>
<a href="https://glory283.creatorlink.net">진해 베스티움</a>
<a href="https://glory284.creatorlink.net">진해 베스티움</a>
<a href="https://glory285.creatorlink.net">거제 장평 꿈에그린</a>
<a href="https://glory286.creatorlink.net">거제 장평 꿈에그린</a>
<a href="https://glory287.creatorlink.net">밀양 한신더휴</a>
<a href="https://glory288.creatorlink.net">밀양 한신더휴</a>
<a href="https://glory289.creatorlink.net">전포 이편한세상</a>
<a href="https://glory290.creatorlink.net">전포 이편한세상</a>
<a href="https://glory291.creatorlink.net">수지 스카이뷰 푸르지오</a>
<a href="https://glory292.creatorlink.net">수지 스카이뷰 푸르지오</a>
<a href="https://glory293.creatorlink.net">e편한세상 광진 그랜드파크</a>
<a href="https://glory294.creatorlink.net">e편한세상 광진 그랜드파크</a>
<a href="https://glory295.creatorlink.net">광진 이편한세상</a>
<a href="https://glory296.creatorlink.net">광진 이편한세상</a>
<a href="https://glory297.creatorlink.net">평택 화양 센트럴파크</a>
<a href="https://glory297.creatorlink.net">화양 센트럴파크</a>
<a href="https://glory298.creatorlink.net">평택 화양 센트럴파크</a>
<a href="https://glory298.creatorlink.net">화양 센트럴파크</a>
<a href="https://glory299.creatorlink.net">평택 센트럴파크</a>
<a href="https://glory299.creatorlink.net">화양 센트럴파크</a>
<a href="https://glory300.creatorlink.net">평택 화양지구</a>
<a href="https://glory300.creatorlink.net">평택 센트럴파크</a>
</div></div>

 
   
 

Untitled Document
 
  Untitled Document